Huiswerk voor 29 oktober / Homework for 29 October


 

—–English below Dutch——–

Dit is een ongebruikelijke blogpost, bedoeld om degenen die mijn lunchlezing a.s. dinsdag bij zullen wonen voor te bereiden. Ik noem het een huiswerkopdracht, maar uiteraard is het facultatief en zal de lezing uitstekend te volgen zijn voor iedereen die nu stopt met lezen of dit nooit onder ogen krijgt. Zie het als een verdiepingsopdracht :-)

Zoals ik in de aankondiging al vertel wordt Franklin Roosevelt, zeker in de VS, herinnerd als een van de superhelden van de twintigste eeuw. Herinneringen – zeker dit soort breed gedeelde culturele herinneringen – worden gemaakt in het heden, maar Roosevelt zelf was ook al bezig met hoe hij herinnerd zou worden. We zullen tijdens de lezing de onderstaande trailer analyseren om te zien hoe een moderne, schaamteloos slechte, maar wel succesvolle film als FDR American Badass! Roosevelt neerzet en ons afvragen hoe hij daar zelf over zou denken.

Bekijk de trailer (deze zal dinsdag ook getoond worden). Probeer u niet te ergeren aan de matige kwaliteit van wat u ziet, de grofstoffelijke aard van de grapjes, het feit dat Hitler als komische figuur wordt opgevoerd of de afwezigheid van ondertiteling, maar vraag u af:

1)      Hoe wordt Roosevelt hier verbeeld? Is deze verbeelding overwegend positief of negatief? Waarom?

2)      Wat is de rol van Roosevelt’s polio en rolstoel? Hoe worden deze verbonden aan Amerika’s rol in de Tweede Wereldoorlog?

3)      In hoeverre zou deze film in Europa succes kunnen hebben? Waarom?

4)      Zou Roosevelt zelf blij zijn met deze verbeelding van zichzelf? Waarom wel/niet?

We gaan deze vragen dinsdag niet per punt doorlopen. Ze geven wel de richting aan van wat ik hoop met u te bespreken. Ik zie ernaar uit u te ontmoeten!

————————————————-

This is an unusual blog post, intended to help those who will attend my lunch lecture next Tuesday to prepare. I call it homework, but it is of course voluntary. The lecture will be entirely understandable and accessible for those who stop reading now or have never even seen this text. It’s an extra for those who are keen :-)

As I say in the publicity text, Franklin Roosevelt is, certainly in the US, remembered as one of the super heroes of the twentieth century. Memories – especially these broadly shared cultural memories – are constructed in the present, but Roosevelt himself was also already thinking about how he would be remembered. We shall analyze this trailer during the lecture, to see how a modern, shamelessly bad, but very successful film like FDR American Badass! portrays Roosevelt and ask ourselves how he would have felt about that.

Please watch the trailer (it will also be shown on Tuesday). Try not to be annoyed by the mediocre quality of what you see, the unsophisticated nature of the jokes, or the fact that Hitler is portrayed as a comical villain. Instead ask yourself:

1)      How is Roosevelt portrayed here? Is the representation essentially positive or negative? Why?

2)      What is the role of Roosevelt’s polio and wheelchair? How are these connected to America’s role in the Second World War?

3)      To what extent could this film be successful in Europe? Why?

4)      Would the historical Roosevelt have been happy with this representation of himself? Why (not)?

We won’t go through these questions on Tuesday, but they do give an indication of the kinds of issues I am hoping to discuss with you. I’m looking forward to meeting you!

Over Sara Polak

Blog about my research: The World We Live In Today Is FDR's World
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *